Aktivnosti na formiranju „zelenih otoka“ započele su još 2007. godine, te ih je danas 50. S vremenom na više od 200 lokacija postavljene su i dodatne posude, pa je tako danas na području grada Karlovca i okolice postavljeno blizu 700 posuda za papir, plastiku, staklenu ambalažu, te metalnu ambalažu. Osigurano je i 5 mobilnih eko-otoka. Raspored zelenih otoka, odnosno posuda možete vidjeti na našoj web stranici, ulaskom u e-katastar (http://www.einventura.com/karlovac/)

Svaka posuda je različite boje i na sebi ima oznaku otpada koji se u nju odlaže.

    • Zelene posude - za prikupljanje stakla,
    • žute posude za - prikupljanje plastičnog otpada,
    • sive za - prikupljanje metala,
    • plave za - prikupljanje papira, te
    • posude za miješani komunalni otpad.