Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) objavljujemo da Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

Zmaj gradnja d.o.o. Zagreb

D-gradnja d.o.o. Karlovac

Braniteljska zadruga „Građevinac“ Karlovac

Građevinsko-trgovački obrt Delač, Karlovac, Triglavska 30


 

Zakon o javnoj nabavi

Izmjene Zakona o javnoj nabavi

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi