Čistoća d.o.o. Karlovac posluje samostalno od 01. 01. 1996., a prije toga u sastavu Javnog poduzeća komunalnih djelatnosti, Karlovac. Društvo posluje na dvije lokacije i to na adresi Gažanski trg 8 gdje je smještena Uprava društva, Tehničko operativni sektor, Financijsko računovodstveni sektor, Pravni i opći sektor, Sektor novih tehnologija i razvojnih projekata, a na lokaciji Zagrebačka 17d smješten je sektor Odlagalište otpada i reciklažnih dvorišta. Svoje reklamacije i upite građani mogu riješiti na Gažanskom trgu 8 - u poslovnom krugu tvrtke.


POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA  pdficon

VIZIJA pdficon

MISIJA pdficon

____________________________________________________________________________________

O p ć i  p o d a c i

Tvrtka: Čistoća d.o.o.

Sjedište: Karlovac, Gažanski trg 8

MBS: 020006708

OIB: 70467048139

Žiro račun: Karlovačka banka d.d. HR8224000081190012235

Temeljni kapital: 7.419.700,00 kn


Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju sljedećih djelatnosti:

održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, građenje, projektiranje i nadzor, čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući i posipanje soli i pijeska; tržnica na malo, tržnica na veliko, kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, održavanje i popravak motornih vozila, djelatnost organiziranja sajmova izložaba i kongresa, pružanje usluge smještaja, proizvodnja energije, distribucija energije, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za opću uporabu i kućanstva, iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju i rušanje s rukovateljem, poslovanje nekretninama, čišćenje svih vrsta objekata, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost skupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom, djelatnost ispitivanja i analize otpada.


Osnivač: Grad Karlovac

               Karlovac, Banjavčićeva 9

Skupština: Grad Karlovac

Nadzorni odbor:

Goran Franković, predsjednik

Dubravko Željković, zamjenik predsjednika

Tomislav Vukelić, član

Ivan Đoja, član

Ivica Ban, član (predstavnik radnika)

Vlatko Kovačić, tajnik

Direktorica: Josipa Škrtić Pucarević


                                                         Organizacijska shema

organizacijska SHEMA 1